Forenede Montører Notodden ASInstallasjon

Fagmessig godkjent arbeid er en rimelig trygghet for deg og dine omgivelser.

Åpningstider mandag til torsdag fra 0700-1530, fredag til 1300

Om oss

Vi utfører alt av elektriske installasjoner. Vi har montørstyrke med lang erfaring i både store prosjekter og småjobber.

Forenede Montører Notodden AS er medlem av "Norsk Eltavleforening", som har som formål å være et samlende faglig bransjeorgan for produsenter, leverandører, rådgivere og andre aktører innen prosjektering, produksjon, bygging og verifikasjon av lavspenningsfordelinger.

Soliditet

Forenede Montører AS er et selskap som har vært veldrevet over mange år, og har dermed lagt en solid basis for sunn drift. På bakgrunn av dette har selskapet nest øverste rating i kredittverdighet.