Forenede Montører Notodden ASInstallasjon

Fagmessig godkjent arbeid er en rimelig trygghet for deg og dine omgivelser.

Åpningstider mandag til torsdag fra 0700-1530, fredag til 1300

Elektrikertjenester

Våre montører disponerer fullriggede servicebiler, og har stort sett med seg det de trenger for et oppdrag, både av materiell og verktøy.

Nyinnstallasjoner og vedlikehold

Vi oppsummerer et utdrag av våre tjenester.

  • Elektroinstallasjoner, "E-verksrapporter"
  • Nettverk, kablet eller trådløst
  • Alarmanlegg og smarthus-systemer
  • Ventilasjons-, og varmeløsninger
  • Rehabilitering og restaurering
  • Reparasjon og feilsøking

Hverdagen til en elektriker består av et rikt utvalg av oppgaver, som totalt sett gir god variasjon i yrket.

Høflighet, ryddighet og HMS

En elektriker ferdes ofte i kroker og krinkler hos både bedrifter og i privatboliger.

Når vi er ferdige hos deg, er vårt mål at vi forlater plassen uten å rote, du skal våre informert og ha opplevd oss som høflige, og med ryddig framferd.

Helse, miljø og sikkerhet - eller HMS - er et begrep som er laget for å verne om yrket i form av å ta vare på deg som kunde, ved å gi vårt mannskap de riktige forutsetningene for best å kunne løse hverdagens oppgaver på en trygg og korrekt møte.

Vær trygg - bruk en godkjent elektriker - bruk oss!