Forenede Montører Notodden ASInstallasjon

Fagmessig godkjent arbeid er en rimelig trygghet for deg og dine omgivelser.

Åpningstider mandag til torsdag fra 0700-1530, fredag til 1300

Tavleverksted

Vi er blant annet ledende leverandør av styreskap til NEL HYDROGEN AS, som leverer anlegg for produksjon av hydrogen og oksygen på verdensbasis.

Vi ønsker gjerne å gi pris på lavspennings-, koblings- og kontrollanlegg for Deres fremtidige prosjekter, hvor vi kan garantere hurtig tilbakemelding med konkurransedyktige priser.